Mass Makina Sanayii A.Ş
x
Havalı Bant

Havalı bant kuru, kolay havalandırılan, mikronize malzemelerin taşınmasına yarar. Havalandırılmış malzeme akışkanlık kazanması nedeniyle, belli bir eğimdeki hava kanallarının içinde eğim yönünde akar.

Hava kanalları iki ana parçadan oluşur ve iki parça arasına hava geçirgenliği olan bez gerilir. Teknenin alt bölümünden fan ile beslenen hava, bölmenin bütün yüzeyine düzgün olarak dağıtılır. Hava, bölmeden geçerken bölmenin üzerindeki malzeme tabakasını havalandırır ve akışkan duruma getirir. Akışkan duruma gelen malzeme eğim yönünde akar.

Basit tasarımı, düşük maliyeti, hareketli ve aşınan parçalarının yokluğu, düşük güç tüketimi, yüksek taşıma kapasitesi, basit montaj ve ayarlama bu tür götürücülerin başlıca üstünlükleridir.

Havalı bantlarla çimento, farin, kül, alçı, kömür tozu gibi kuru malzemeler verimli biçimde taşınabilir. Firmamız, 125 - 650 mm tekne genişliğinde, 10 - 350 m3 /saat kapasite aralığındaki geniş bir yelpazede muhtelif amaçlar için kullanılan havalı götürücüler ve bunların aksesuarlarını üretmektedir.

Havalı Bant Aksesuarları

• Havalı dozaj klapeleri

• Pnömatik klapeler

• Manuel klapeler

• Dağıtım davulu

• Döküş sutları

 

Havalı bantlar genellikle çimento ve maden sektörlerine (mikronize malzeme) ilaveten termik santrallerde (kül) tozsu ve kuru malzemelerin taşınmasında tercih edilen bir ekipmandır.


Diğer Fotoğraflar

Havalı Bant - Referanslar
Havalı Bant