Mass Makina Sanayii A.Ş
Boru Bant

Boru Bandın Gelişimi

Dökme malzemelerin taşınmasında lastik bantlı konveyör en sık kullanılan ekipmandır. Bu denli yaygın kullanılmasının sebebi, taşıma kapasitesi ve mesafelerin uzunluğu konusundaki üstünlüğü ve aynı zamanda ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin de avantajlı olmasıdır.

En önemli dezavantajı ise açık nakil sistemleri olmaları nedeniyle tozuma, dökülme gibi problemlerle karşılaşılmasıdır. Bu problemler her ne kadar kapak ve benzeri önlemlerle azaltılmaya çalışılsa da tam bir başarı sağlanamamıştır.

İşte burada kapalı sistemler olan Boru Bantlar devreye girmektedir. 

 

Boru Bant 

Klasik lastik bantlı konveyörlerle rekabet edebilecek daha etkin ve tamamen kapalı dökme malzeme nakil sistemleridir. 

Boru Bandın öne çıkan 5 ana özelliği: 

Kapalı Taşıma: Nakil sırasında lastik bant boru formunu alır. 

Dönüş Hattı: Bant, dönüş hattında da boru formunda olduğundan yapışan malzemenin dökülmesini önler.

Dönüş Mümkün: Bandın boru formu nedeniyle tüm eksenlerde dönüş mümkündür. 

Yükselme: Yükselme durumunda daha büyük eğimlere çıkabilir. 

İki Yönlü Nakil: Her iki yönde de boru formunda olan bant, iki yönlü taşımaya uygundur. Boru bandın bu özelliklerinden dolayı üç önemli avantajı şöyle özetlenebilir. 

Çevreyi Kirletmeyen Nakil Sistemi: Boru bant, malzemeyi boru formu içinde taşıyarak herhangi bir tozumayı engeller.

Yerleşim ve Tasarım Kolaylığı: Dönüş ve tırmanış kolaylığı nedeniyle klasik bantlı konveyörlerden daha kolay yerleşim çözümü oluşturur. 

Ekonomik Avantajlar: Boru bandın kapalı tasarımı, dönüş avantajı ve iki yönlü nakil yapabilmesi birçok nakil sistemi ile kıyaslandığında yatırım ve işletme maliyetleri açısından önemli bir avantaj oluşturur.


Diğer Fotoğraflar

Boru Bant - Referanslar
Boru Bant